מוצרים

תנור פרידמן

תנור פרידמן


תנור פרידמן

תנור פרידמן
מוצרים שונים בחלון תצוגה

מוצרים שונים בחלון תצוגה

פתיליית פרידמן 

פתיליית פרידמן


מקרר פרידמן

מקרר פרידמן


מוצרים שונים בתערוכה

מוצרים שונים בתערוכה

פתיליית פרידמן

פתיליית פרידמן


מיכלי מתכת בציפוי אמאייל

כלי נחושת שונים
פתילייה כפולה

פתילייה כפולה