אלבום תמונות

עובדים במפעלעובדים במפעל
החנוכייה

   
זו היא החנוכייה המקורית אשר שימשה להדלקת הנרות המסורתית במפעלעובדים במפעלעובדים במפעל
שעון הנוכחות


זה הוא שעון הנוכחות המקורי אשר שימש לדיווח שעות העובדים המפעל

עובדים במפעל
ראש הממשלה לוי אשכול  במסגרת ביקור במפעל