אלבום תמונות

עובדים במפעל

עובדים במפעל

עובדים במפעל

ראש הממשלה לוי אשכול במסגרת ביקור במפעל

עובדים במפעל

עובדים במפעל

שעון הנוכחות

זה הוא שעון הנוכחות המקורי אשר שימש לדיווח שעות העובדים המפעל

החנוכייה

זו היא החנוכייה המקורית אשר שימשה להדלקת הנרות המסורתית במפעל